خواندن مقدار مقاومت (R)

مقاومتهای توان کم دارای ابعاد کوچک هستند، به همین دلیل مقدار مقاومت و تولرانس را بوسیله نوارهای رنگی مشخص می‌کنند که خود این روش به دو شکل صورت می‌گیرد:

  1. روش چهار نواری
  2. روش پنج نواری

روش اول برای مقاومتهای با تولرانس ۲% به بالا استفاده می‌شود و روش دوم برای مقاومتهای دقیق و خیلی دقیق تولرانس کمتر از  ۲%) استفاده می‌شود. در اینجا به روش اول که معمولتر است می‌پردازیم. به جدول زیر توجه نمائید. هر کدام از این رنگها معرف یک عدد هستند:

۰ سیاه
۱ قهوه‌ای
۲ قرمز
۳ نارنجی
۴ زرد
۵ سبز
۶ آبی
۷ بنفش
۸ خاکستری
۹ سفید

دو رنگ دیگر هم روی مقاومتها به چشم می‌خورد: طلایی و نقره‌ای ، که روی یک مقاومت یا فقط طلایی وجود دارد یا نقره‌ای. اگر یک سر مقاومت به رنگ طلایی یا نقره‌ای بود ، ما از طرف دیگر مقاومت ، شروع به خواندن رنگها می‌کنیم. و عدد متناظر با رنگ اول را یادداشت می‌کنیم. سپس عدد متناظر با رنگ دوم را کنار عدد اول می‌نویسیم. سپس به رنگ سوم دقت می‌کنیم. عدد معادل آنرا یافته و به تعداد آن عدد ، صفر می‌گذاریم جلوی دو عدد قبلی( در واقع رنگ سوم معرف ضریب است ). عدد بدست آمده ، مقدار مقاومت برحسب اهم است. که آنرا می‌توان به کیلواهم نیز تبدیل کرد.

ساخت هر مقاومت با خطا همراه است. یعنی ممکن است ۵% یا ۱۰% یا ۲۰%خطا داشته باشیم . اگر یک طرف مقاومت به رنگ طلایی بود ، نشان دهنده مقاومتی با خطا یا تولرانس ۵ % است و اگر نقره‌ای بود نمایانگر مقاومتی با خطای ۱۰% است.اما اگر مقاومتی فاقد نوار چهارم بود، بی رنگ محسوب شده و تولرانس آن را ۲۰ %در نظر می‌گیریم.

مقاومت های ۵ رنگ در مدارات دقیق مثل مدارات داخلی مولتی متر ها و دستگاه های صنعتی به کار میروند.

نحوه خواندن انها مشابه مقاومت های عادی ۵ رنگ هست ولی با یک کمی تفاوت!

۳ رنگ اول عدد هستند

رنگ چهارم تعداد صفر

و رنگ پنجم تلورانس

مثلا مقاومت با رنگ های نارنجی نارجی قرمز قرمز قرمز مقداری برابر با ۳۳۲۰۰ اهم یعنی ۳۳٫۲ کیلواهم دارد! و تلورانس آن ۲% است!

نکته قابل توجه در ۵ رنگ ها این است که از کدام سمت بخوانیم!

توجه داشته باشد که تلورانس در این مقاومت ها با رنگ های قهوه ایی برابر ۱% /  قرمز برابر ۲% و طلایی برابر ۵% و نقره ایی برابر با ۱۰% هست!

هر مقاومتی که این رنگ ها در یک طرفش بود شما از طرف مخالف شروع به قرائت کنید.

و نکته دیگر در رنگ چهارم است اگر در رنگ چهارم رنگ طلایی بود, مقدار ۳ عدد اول خوانده شده را بر ۱۰ تقسم کنید. اگر رنگ چهارم نقره ایی بود مقدار ۳ عدد خوانده شده اول را بر ۱۰۰ تقسیم کنید.

استانداردهای مقاومت ها : مقاومت  های ۴  رنگی معمولا بر اساس استانداردی بنام E12 بصورت بین الملل استاندارد شده اند و تمام اعداد
مقاومت ها بر اساس این ها تنظیم شده است و اگر دقت کنید دو  رقم اول تمام مقاومت ها یکی از اعداد زیر است:

E12:
10و۱۲و۱۵و۱۸و۲۲و۲۷و۳۳و۳۹و۴۷و۵۶و۶۸و ۸۲٫

1 Response to “خواندن مقدار مقاومت (R)”


Leave a Reply